Πρόσφατα άρθρα
Η χειραγώγηση και καταστρατήγηση των αποφάσεων της Βουλής κι ο ρόλος της Στέλλας Κυριακίδου και του δρος Αδάμου
Δημοσιεύθηκε από Χρ. Ανδρέου στις 13 Νοεμβρίου 2020

Στείλτε αυτό το μήνυμα παντού για να μάθουν όσοι δεν ξέρουν πως το βαθύ κράτος των τραπεζών μας εκμεταλλεύεται