Μας ζητήθηκε η παρουσίαση των καταγγελιών μας σε γενικές γραμμές για να το στείλουν σε φίλους τους

-2003 Υπουργός Υγείας κα Ακκελίδου: Να κλείσει το Κρατικό Ογκολογικό. Ετοιμασία Στρατηγικής Καρκίνου

-2005 Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην προσφυγή Καρκινοπαθών: Να μεταφερθεί το Ογκολογικό από το παλαιό Νοσοκομείο στο Νέο ως έχει. Τότε είχε 3 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα.

-2006 Μεταφέρθηκε το Ογκολογικό στο Νέο Νοσοκομείο. Τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα έμειναν στο παλιό γιατί δεν προνοήθηκε  χώρος στο Νέο για το Ακτινοθεραπευτικό και τα Εξωτερικά Ιατρεία (;)

-2008 Συνάντηση στο Προεδρικό με κα Έλση Χριστόφια: Αποφασίστηκε να γίνουν κρατικά Ακτινοθεραπευτικά, παρόντες: δρ Άθως Γεωργίου, δρ Αδαμου, ΕΛΑΖΩ, ΟΚΤΚ.

-2009 Μετά από συναντήσεις ΟΛΩΝ των φορέων και εμπλεκόμενων με τον Καρκίνο, σύνολο 25, ετοιμάστηκε η Στρατηγική Καρκίνου από Υπ. Υγείας, η Βουλή τη ψηφίζει ΟΜΟΦΩΝΑ πλην μιας ψήφου. Υπάρχει πρόταση να γίνει Κρατικό Ακτινοθεραπευτικό στο ΓΝ Λευκωσίας επειδή είναι το ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

-2010 Ετοιμάστηκε ο χώρος Εξωτερικών Ιατρείων του Ογκολογικού και χώρος για το ακτινοθεραπευτικό ΡΑΝΤΑΚ. Στη μεταφορά του ΡΑΝΤΑΚ από το παλιό στο Νέο Νοσοκομείο αξίας €300.000 ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ. Επίσης τα 2 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα «κατά λάθος», αξίας €1 εκ., καταστράφηκαν από μπουλντόζα!!!

Έκτοτε: Υπ. Υγείας, Αστυνομία,  Γεν. Εισαγγελία και Βουλή ΣΙΩΠΟΥΝ. Ποιος τους κλείνει το στόμα;;;

-2011 Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει την άμεση ίδρυση  Κρατικού Ακτινοθεραπευτικού στο ΓΝ Λευκωσίας, Η Βουλή εγκρίνει το κονδύλι με 41 ψήφους υπέρ 1 κατά (ο ευρών αμοιφθήσεται).

-2012 Φεβρουάριος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εγκρίνει ομόφωνα τη δημιουργία Κρατικού Ακτινοθεραπευτικού. Τον Ιούλιο τα Δημόσια Έργα βγήκαν σε δημόσια προσφορά. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνονται οι προσφορές και εγκρίνεται μια προσφορά για €3,2 εκ. Ο ΥΠΟΙΚ Σιαρλής, της Τράπεζας Κύπρου, αρνείται να υπογράψει. Ο Χριστόφιας το βάζει ξανά στο Υπουργικό και το εγκρίνει, η Ολομέλεια της Βουλής το εγκρίνει ξανά με 51 ψήφους υπέρ και 1 κατά. Η Στέλλα Κυριακίδου ζητεί να σταυρωθεί λόγω προεδρικών και το πετυχαίνει με ψήφους ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ.

-2013 17 Ιανουαρίου ο Χριστόφιας το ξαναπαίρνει τη Βουλή για να ξεσταυρωθεί. ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ το αρνούνται.         -2 Φεβρουαρίου επιστολή από υποψήφιο Αναστασιάδη προς ΕΛ.Α-ΖΩ ότι θα τηρήσει τη Στρατηγική Καρκίνου.    -3 Μαρτίου ο πρόεδρος Αναστασιάδης έβαλε στα παλιά του παπούτσια την υπόσχεση για Κρατικό Ακτινοθεραπευτικό. Από το 2013 μέχρι σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αρνείται να το συζητήσει.

-2014 Ο Γεν. Ελεγκτής ζητεί με επιστολή προς Υπ. Υγεία και Βουλή να γίνει κρατικό ακτινοθεραπευτικό με το σύστημα ΡΡΡ, στρατηγικό επενδυτή. Αποδέχτηκαν 2 πολυεθνικές εταιρίες. Έκτοτε … ξέχασε και σιωπά!

-2016 Η Στέλλα Κυριακίδη φτιάχνει δική της στρατηγική καρκίνου που ποτέ δεν πήγε στη Βουλή και με την οποία ζητεί να δοθούν τα κρατικά ογκολογικά κάτω από την Τράπεζα Κύπρου.

-2022 Η Στέλλα Κυριακίδου καταργεί τη δική της Στρατηγική και φτιάχνει νέα Επιτροπή Καρκίνου με άτομα που συνεργάζονται με την Τράπεζα και την ημέρα που συζητείτο στη Βουλή από 150 βουλευτές από 50 χώρες το θέμα «Διαφθορά και Διαπλοκή», εξαγγέλλει πανηγυρικά τη «διαφθορά» της  στο προεδρικό Μέγαρο….

Πόσα είναι τα νέα περιστατικά καρκίνου στην Κύπρο

-Tο Ευρωπαϊκό Συστήμα Ενημέρωσης για τον καρκίνο (ECIS) κατά το έτος 2020 σημειώνει 4.989 νέα περιστατικά καρκίνου, ενώ  2.430 καρκινοπαθείς απεβίωσαν από τη νόσο. Αντίστοιχα το Υπ. Υγείας ανακοινώνει 3.300 νέα περιστατικά  και γύρω στους 1.800 θανάτους (;)

-Η Π.Ο.Υ  το 2018 αναφέρει 4.829 νέα περιστατικά ενώ 2.376 καρκινοπαθείς απεβίωσαν από τη νόσο.    Αντίστοιχα το Υπ. Υγείας ανακοινώνει 3.300 νέα περιστατικά  και γύρω στους 1.800 θανάτους (;)

– Η Π.Ο.Υ. αναφέρει το 2021 η Κύπρο είχε πάνω από 5.300 νέα περιστατικά, το Υπ. Υγείας … 3.300!!!

– Πάντα το Υπουργείο Υγείας αναφέρει 3.300 όσους είχαμε το 2010. Είμαστε στάσιμοι ή έχουμε διαπλοκή.

– Φέτος υπολογίζεται να έχουμε 5.500 αλλά το ΥΠ. Υγείας…. 3.300. Είμαστε το παγκόσμιο θαύμα στασιμότητας του Καρκίνου για 11 χρόνια!!!! Παγκόσμια το 2010 είχαμε 2,5% ετήσια αύξηση, το 2020 4,5%, Κύπρος… 0% αύξηση.

– Από το 1998 μέχρι το 2018 το ΟΚΤΚ πήρε κρατική χορηγία πάνω από €650 εκ.

-Για να γίνει κρατικό Ακτινοθεραπευτικό στη Λευκωσία κόστος ΜΟΝΟ €12 εκ. με απόσβεση σε 4 χρόνια!

Θα εξυπηρετεί 1.000 ασθενείς ετησίως, θα φέρνει ασθενείς-πελάτες σε ΟΛΑ τα Τμήματα και θα έχει ανάλογα οικονομικά εισοδήματα ώστε να είναι ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ, όπως ορίζει και το ΓΕΣΥ και ο ΟΚΥπΥ θα λειτουργεί χωρίς οικονομικά… παρατραβήγματα.

-Τρεις Σύνδεσμοι Καρκινοπαθών είναι μέλη του ΔΣ ΟΚΤΚ και ζητούν: ΟΧΙ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ!!!

16 Φεβρουαρίου 2022  εγκρίνεται από την ΕΕ με 657 ψήφους υπέρ από τους 705 η

Νέα  Στρατηγική Καρκίνου

Μερικά άρθρα-πρόνοιες που εγκρίθηκαν με προσπάθειες του ΑΚΕΛ και του ευρωβουλευτή Γιώργου Γεωργίου

67.          υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιοτικής ακτινοθεραπείας στην ΕΕ, καθώς και την αυξημένη και ίση πρόσβαση σε αυτήν, με την αναγνώριση της ιατρικής φυσικής και της ακτινοθεραπείας ως ειδικευμένων κλάδων, την προώθηση κοινών προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την αύξηση της ενωσιακής χρηματοδότησης ώστε να επεκτείνουν τα κράτη μέλη τις υποδομές ακτινοθεραπείας τους, και την αύξηση των επενδύσεων των ενωσιακών και εθνικών ταμείων έρευνας και καινοτομίας σε έρευνες στον τομέα της ακτινοθεραπείας·

86.          υπενθυμίζει ότι όλοι οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα στη βέλτιστη θεραπεία, ανεξάρτητα από τα οικονομικά μέσα, το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους· σημειώνει με ανησυχία τη μεγάλη ανισότητα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα διαφόρων αντικαρκινικών αγωγών και την πρόσβαση σε αυτές,

100.        τονίζει την ανάγκη προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των σωτήριων αντικαρκινικών αγωγών· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο φαρμακευτικής νομοθεσίας για φάρμακα και θεραπείες κατά του καρκίνου που θα προωθεί πραγματικές πρωτοποριακές καινοτομίες, και όχι φαρμακευτικά προϊόντα ίδιου σκοπού («me-too»), τα οποία είναι απλώς μια άλλη ουσία για την ίδια χρήση, χωρίς σημαντικά οφέλη,

IIIγ.        Ίση πρόσβαση σε πολυεπιστημονική και ποιοτική αντικαρκινική περίθαλψη: προς μια καλύτερη αντιμετώπιση του αντικτύπου που έχουν οι υγειονομικές κρίσεις στους καρκινοπαθείς

105.        αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ασθενείς εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς πολλές ογκολογικές κλινικές σε δημόσια νοσοκομεία πάσχουν από έλλειψη εργατικού δυναμικού και ικανότητας· ζητεί, επομένως, να δημιουργηθούν υψηλής ποιότητας ακτινοθεραπευτικές κλινικές και σύγχρονα ογκολογικά κέντρα σε δημόσια νοσοκομεία, με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία·

162.        καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρή δέσμευση ώστε να ενθαρρυνθεί η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθοδηγούμενη από τις ανάγκες της δημόσιας υγείας, και να αρθούν οι φραγμοί στην ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ·

Η εφαρμογή του ΓΕΣΥ και η εκμετάλλευσή του

-Λόγω μονοπωλίου καθορίστηκαν διπλάσιες τιμές για Ογκολογικές Υπηρεσίες. Π.χ. Ακτινοθεραπεία μέχρι 35 συνεδρίες  €6.150, στην Ελλάδα €2.700- €3.000. Βραχυθεραπεία  για μέχρι 5 συνεδρίες στην Ελλάδα €3.200 και €400 για τη στοχοποίηση, στην Κύπρο ζητούν €6.500 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ= €32.500

-Η Κύπρος έχει ανάγκη από 8 Γραμμικούς Επιταχυντές. Τώρα έχουν δύο ιδιωτικά Ογκολογικά Ακτινοθεραπευτικά 5 Γραμμικούς Επιταχυντές: Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου με 3 Γραμμικούς και Γερμανικό Ογκολογικό με συνεταίρο την Τράπεζα Κύπρου… και άλλους, με 2 Γραμμικούς Επιταχυντές και κάνουν ακτινοθεραπεία σε μόνο 2.200 ασθενείς ετησίως και μένουν χωρίς ακτινοθεραπεία τουλάχιστον 1200 ασθενείς και ΔΕΝ τους το λέγουν. Τους κάνουν χημειοθεραπεία που έχει… μπόνους από φαρμακευτικές εταιρίες και ταξιδάκια αναψυχής.

– Σύμφωνα με Π.Ο.Υ. 60% από τους  καρκινοπαθείς που έπρεπε να κάνουν ακτινοθεραπεία και δεν έκαναν λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ! Στην Κύπρο άδικα πεθαίνουν κάπου 600-700 Καρκινοπαθείς λόγω μονοπωλίου ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων, εμείς το ονομάζουμε …..                

ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕ ΕΝΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ

-Το πήραν μυρωδιά 2 ιδιωτικέ κλινικές και οργανώνουν Ακτινοθεραπευτικά Τμήματα: Απολλώνιο στη Λευκωσία και Mediterranean στη Λεμεσό. Ακόμη η υπό δημιουργία κλινική Χαντάσσα δηλώνει ότι θα κάνει Ακτινοθεραπευτικό.

 Το Κράτος τηρεί σιγή ιχθύος γιατί … προετοιμάζει τα κρατικά νοσοκομεία να τα ξεπουλήσει σε ιδιώτες.

Χρ. Ανδρέου

Παρακαλούμε ΟΛΟΥΣ να στηρίξουν το ταμείο του ΕΛΑΖΩ με όποιο τρόπο μπορούν.

Τράπεζα Ελληνική – HELLENIC BANK   ΙΒΑΝ: CY92 0050 0121 0001 2110 G462 4201